МЕНИ

Помоћници

Гордана Стијовић, Решењем о настављању рада на положају помоћника директора,постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектор за управљање и располагање стварима у јавној својини стеченим по сили закона, на пет година,Решењем Владе од 08. марта 2018. године.

Александра Гавриловић, постављена на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектор за имовински поступак, на пет година, Решењем Владе од 29. децембра 2016. године.

Драгана Гођевац Обрадовић, постављена на положај вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектора за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије, од 25. марта 2021.године, на три месеца.

Др Радомир Тешић, постављен на положај вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектора за финансијско-материјалне и опште послове, oд 08. јануара 2021. године, на три месеца.

Ђорђије Рогановић, постављен на положај вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије - Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима, од 02. фебруара 2021. године, на три месеца.

Ирена Марковић, Решењем о постављању вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије-Сектор за грађевинско земљиште, од 09.12.2021. године на шест месеци.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво