МЕНИ
Насловна » Актуелности » ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

08.09.2015.

Обавештавају се сви заинтересовани понуђачи за подношење пријава за учешће на јавном надметању за давање у закуп пословног простора у објекту гараже СИВ-а, у Булевару Михајла Пупина бб, по Огласу бр. 1, објављеном у дневном листу „Данас“ дана 03.09.2015. године, да је приликом преузимања каталошке документације овлашћено лице понуђача дужно да достави доказ о уплати 100.000,00 динара (неповратно) на рачун Републичке дирекције за имовину Републике Србије, број: 840-742122843-43, по моделу 97, са позивом на број одобрења 796013612752015 сврха уплате: ″Преузимање каталошке документације - Оглас број 1″.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво