МЕНИ
Насловна » Актуелности » ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПРОСТОРА БР.1. У ОБЈЕКТУ (ГАРАЖА) СИВ-А

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПРОСТОРА БР.1. У ОБЈЕКТУ (ГАРАЖА) СИВ-А

21.09.2015.

На основу извештаја о утврђеном чињеничном стању и предлога стручне службе Дирекције, ОБУСТАВЉА СЕ поступак давања у закуп простора бр. 1, који се налази у објекту (гараже) СИВ-а, у Булевару Михајла Пупина бб, по јавном огласу који је објављен у дневном листу „Данас“ дана 3. септембра 2015. године, тако да се ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА за тај пословни простор неће спровести.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво