МЕНИ
Насловна » Актуелности » Нови Сад уступио земљиште за изградњу зграде правосудних органа

Нови Сад уступио земљиште за изградњу зграде правосудних органа

25.01.2017.

Град Нови Сад пренео је у јавну својину Републике Србије грађевинско земљиште које чини катастарска парцела КО Нови Сад 2, површине 12 а 37 m2, која је у јавној својини града Новог Сада, преносом права јавне својине, непосредном погодбом, без накнаде, у циљу изградње зграде правосудних органа. Уговор о преносу грађевинског земљишта потписали су директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије Јован Воркапић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић.

Нови Сад уступио земљиште за изградњу зграде правосудних органа

Министарство правде ће у име и за рачун Републике Србије вршити инвеститорска права на изградњи зграде правосудних органа, у складу са Планом детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво