МЕНИ
Насловна » Актуелности » Стручна радионица – „Обавезна примена нове уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини“

Стручна радионица – „Обавезна примена нове уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини“

22.05.2017.

Републичка дирекција за имовину Републике Србије организовала је стручну радионицу са циљем да се дају одговори на законска решења у области евиденције средстава у јавној својини, укаже на постојеће проблеме у пракси и информише о актуелним ставовима и стручним мишљењима надлежних министарстава и других државних органа у овој области.

 Стручна радионица – „Обавезна примена нове уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини“

Јован Воркапић, директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије обратио се присутнима и истакао колико је важно да се успостави и редовно ажурира Регистар непокретности у јавној својини. Што уједно значи и преузимање конкретне одговорности сваког корисника за тачност, свеобухватност и ажурност података из посебних евиденција непокретности у јавној својини које воде и достављају Дирекцији. Тај процес треба да буде континуиран, а не готов једном заувек, јер су промене у броју и врсти непокретности свакодневне.

 Стручна радионица – „Обавезна примена нове уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини“

Присутни представници - корисници непокретности у јавној својини су се кроз презентацију упозннали са wеб апликацијом - Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини, и видели да су  већ створени предуслови за почетак вођења законом прописаних евиденција непокретности у јавној својини, применом електронских средстава за достављање, обраду и складиштење података.

 Стручна радионица – „Обавезна примена нове уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини“

Успостављањем оваквог централног Регистра непокретности у јавној својини, где је сва имовина пописана на једном месту, Влада и локалне самоуправе имају и тек ће имати на располагању валидне податке који су битни за реализацију пројеката у привреди.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења Извод банке као доказ о уплати
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво