MENI
Naslovna » Aktuelnosti » OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

08.09.2015.

Obaveštavaju se svi zainteresovani ponuđači za podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu garaže SIV-a, u Bulevaru Mihajla Pupina bb, po Oglasu br. 1, objavljenom u dnevnom listu „Danas“ dana 03.09.2015. godine, da je prilikom preuzimanja kataloške dokumentacije ovlašćeno lice ponuđača dužno da dostavi dokaz o uplati 100.000,00 dinara (nepovratno) na račun Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, broj: 840-742122843-43, po modelu 97, sa pozivom na broj odobrenja 796013612752015 svrha uplate: ″Preuzimanje kataloške dokumentacije - Oglas broj 1″.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo