MENI
Naslovna » Aktuelnosti » Održan prvi sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju

Održan prvi sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju

30.11.2018.

Prvi sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine iz Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije održan je 22. novembra u Beogradu, a sastanku su prisustvovale delegacije svih država sukcesora.

Na sastanku je utvrđena metodologija budućeg rada koja bi trebalo da olakša komunukaciju i ubrza dalji rad ovog Komiteta.

Aneks A Sporazuma o pitanjima sukcesije se odnosi na imovinu bivše SFRJ, u najvećem delu na vojnu imovinu nekadašnje JNA i drugu saveznu imovinu, bez konzulata i ambasada.

Deo sastanka u Beogradu je bio posvećen razmatranju dosadašnjih aktivnosti preduzetih u cilju pripreme i sprovođenja Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije koje je podrazumevalo izlaganje članova delegacija država sukcesora o pitanjima iz njihove nadležnosti. Ta pitanja se tiču aktivnosti i mera koje su preduzeli nadležni organi država sukcesora.

Na sastanku je dogovoreno da sledeći sastanak Komiteta bude održan u narednih šest meseci u Sloveniji.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo