MENI
Naslovna » Aktuelnosti » U BORU POTPISAN UGOVOR O DAVANjU NEPOKRETNOSTI NA KORIŠĆENjE KOMPANIJI Serbia Zijin Bor Copper doo

U BORU POTPISAN UGOVOR O DAVANjU NEPOKRETNOSTI NA KORIŠĆENjE KOMPANIJI Serbia Zijin Bor Copper doo

20.07.2020.

Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije je sa Jian Ximingom, direktorom privrednog društva Serbia Zijin Bor Copper doo Bor potpisao Ugovor radi davanja na korišćenje tom društvu, bez naknade, na period od 50 godina nepokretnosti u Boru, radi obavljanja poslovne delatnosti te kompanije. Reč je o dve „zgrade nauke“, prva površine u osnovi 499 m2, druga površine u osnovi 273 m2.

Društvo je osnovano radi obavljanja delatnosti – eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala, kao i drugih delatnosti u skladu sa zakonom, uključujući spoljno-trgovinsku delatnost pod uslovom da zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Republika Srbija, kao član Privrednog društva Serbia Zijin Bor Copper doo Bor učestvuje u dobiti koje društvo ostvari poslovanjem nepokretnosti, u skladu sa udelom koje ima u navedenom privrednom društvu.

Kompanija Zijin Bor Copper doo će u Boru poslovati u skladu sa najvećim svetskim standardima i kada je u pitanju efikasnost i kvalitet, ali i zaštita na radu i ekologija.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo