MENI
Naslovna » Arhiva » Javne nabavke » Javne nabavke 2016. godina

Javne nabavke

07.11.2017.

Centralizovana javna nabavka 15/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – štampači

17.10.2017.

Centralizovana javna nabavka 15/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – radne stanice

20.09.2017.

Centralizovana javna nabavka 3/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – mobilna telefonija

30.08.2017.

Centralizovana javna nabavka 15/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – kolor štampač

26.06.2017.

Centralizovana javna nabavka 5/16 - Partija 16 - Osiguranja imovine za potrebe Republičke direkcije za imovinu RS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2017.

Centralizovana javna nabavka 11/2016, na period od 2 godine - Električna energija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.03.2017.

Centralizovana javna nabavka 1/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nameštaj

04.01.2017.

Centralizovana javna nabavka 6/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 26 (čišćenje zgrada)

02.11.2016.

Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama
Javna nabavka male vrednosti JNMV br. 9/16

Preuzmite poziv u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

15.11.2016.

Preuzmite Odluku o dodeli ugovora u PDF formatu

28.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.11.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

18.10.2016.

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjAPOZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA
Javna nabavka br. 8/2016
NABAVKA MONTAŽNO – DEMONTAŽNE ATLETSKE STAZE I POMOĆNIH STAZA SA SVOM NEOPHODNOM OPREMOM, SA ZAKUPOM PODKONSTRUKCIJE, ZA POTREBE EVROPSKOG ATLETSKOG PRVENSTVA U DVORANI 2017, NA LOKACIJI „KOMBANK ARENA“ U BEOGRADU I MONTAŽA I DEMONTAŽA ISTIH, PO SISTEMU ,,KLjUČ U RUKE“

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

24.10.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

28.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora

02.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.09.2016.

JN 7/16 Izvođenje radova na održavanju termo-tehničkih sistema instalacija u objektima GP Horgoš

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

12.10.2016.

Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

08.07.2016.

Centralizovana javna nabavka 5/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 16

13.04.2016.

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2016, za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Odluka o dodeli ugovora

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo