MENI
Naslovna » Arhiva » Oglasi » Oglasi 2020

Oglasi koji nisu aktuelni

25.12.2020.

OGLAS BR. 34
ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA – ZAKUPCA ZA IZDAVANjE U ZAKUP OTVORENOG PARKING PROSTORA ZA KAMIONE NA GRANIČNOM PRELAZU „HORGOŠ“, PRIKUPLjANjEM PISANIH ZATVORENIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 28.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

25.12.2020.

OGLAS BR. 33
O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

Preuzmite spisak nepokretnosti u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 26.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

21.12.2020.

OGLAS BR. 32
O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE RADI IZGRADNjE, PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 21.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

21.12.2020.

OGLAS BR. 31
RADI DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

Preuzmite spisak nepokretnosti u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 21.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

21.12.2020.

OBAVEŠTENjE
O OBJAVLjIVANjU IZMENE PREDMETA JAVNOG POZIVA BR. RHP-W7-PA/PC4-2019 ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI-STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI OPŠTINE UB SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE STANOVA I NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SE GRANIČE SA NAVEDENOM JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE, OBJAVLjENOG DANA 30. MAJA 2019. GODINE

Preuzmite dokument

04.12.2020.

OGLAS BR. 30
O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE RADI IZGRADNjE, PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 7.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

02.12.2020.

OGLAS BR. 28
O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE RADI IZGRADNjE, PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 3.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

30.11.2020.

OGLAS BR. 29
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

Izjava

koji oglas se objavljuje dana 1.12. u dnevnom listu Srpski telegraf.

20.11.2020.

OGLAS
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA
FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 20.11. dnevnim novinama „ Politika“

16.11.2020.

OGLAS BR. 27
ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 17.11. u dnevnom listu Srpski telegraf.

13.11.2020.

OGLAS BR. 26
O SPROVOĐENjU POSTUPKA ZA USTUPANjE ISKORIŠĆAVANjA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

Izjava

koji oglas se objavljuje dana 14.11. u dnevnom listu Srpski telegraf.

12.11.2020.

OGLAS BR. 25
RADI OTUĐENjA POKRETNIH STVARI - VOZILA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 12.11. u dnevnom listu Srpski telegraf.

26.10.2020.

OGLAS BR. 24
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISANIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 26.10. u dnevnom listu Srpski telegraf.

09.10.2020.

OGLAS BR. 23
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI BANjSKOG KOMPLEKSA „ZLATAR“ U NOVOJ VAROŠI PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 09.10. u dnevnom listu Srpski telegraf.

07.10.2020.

OGLAS BR. 22
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

Izjava

koji oglas se objavljuje dana 07.10. u dnevnim novinama Srpski telegraf.

05.10.2020.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA BR. RHP-W9-PA/PC1-2020
za pribavljanje nepokretnosti - stanova u javnu svojinu Republike Srbije
na teritoriji grada Beograd

Preuzmite dokument

OBRAZAC 1: OBRAZAC PONUDE

07.09.2020.

OGLAS
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 07.09 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

04.09.2020.

OGLAS
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument

koji oglas se objavljuje dana 04.09 u dnevnim novinama „Politika“

24.08.2020.

OGLAS BR. 20
O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

Preuzmite spisak nepokretnosti u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 24.08 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

21.07.2020.

OGLAS BR. 19
RADI OTUĐENjA POKRETNIH STVARI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 22.07 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

13.07.2020.

OGLAS BR. 18
RADI OTUĐENjA POKRETNIH STVARI - VOZILA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 14.07 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

13.07.2020.

OGLAS BR. 17
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI - OBJEKATA I ZEMLjIŠTA KOJI ČINE KOMPLEKS SPECIJALNE BOLNICE ''VRANjSKA BANjA'' VRANjSKA BANjA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 13.07 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

08.07.2020.

PONIŠTAJ OGLASA BR. 16

Preuzmite dokument

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 09.07.2020. godine.

23.06.2020.

OGLAS BR. 16
OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI BANjSKOG KOMPLEKSA „ZLATAR“ U NOVOJ VAROŠI

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 24.06 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

19.06.2020.

OGLAS BR. 15
RADI DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

Izjava ponuđača u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 20.06 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

12.06.2020.

OGLAS BR. 14
RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

Izjava ponuđača u PDF formatu

koji oglas se objavljuje dana 13.06 u dnevnim novinama Srpski telegraf.

09.06.2020.

OGLAS BR. 13
ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA - ZAKUPCA ZA IZDAVANjE U ZAKUP KOMERCIJALNO - POSLOVNOG PROSTORA NA NOVOIZGRAĐENOM GRANIČNOM PRELAZU „HORGOŠ“, PRIKUPLjANjEM PISANIH, ZATVORENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 09.06.2020. godine.

01.06.2020.

IZMENA
NEOBAVEZUJUĆEG POZIVA AGENCIJA ZA LEKOVE

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana o2.06.2020. godine.

26.05.2020.

OGLAS BR. 12
OTUĐENjE POKRETNIH STVARI-VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 27.05.2020. godine.

21.05.2020.

NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLjANjE PISAMA O NAMERI PRODAJE NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 21.05.2020. godine.

12.05.2020.

OGLAS BR. 11
O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISANIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

Preuzmite spisak nepokretnosti u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 12.05.2020. godine.

08.05.2020.

OGLAS BR. 10
RADI OTUĐENjA POKRETNIH STVARI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 11.05.2020. godine.

27.04.2020.

OGLAS BR. 9
OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE RADI IZGRADNjE, PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 28.04.2020. godine.

24.04.2020.

OGLAS BR. 8
O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISANIH PONUDA

Preuzmite dokument u PDF formatu

Preuzmite spisak nepokretnosti u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 27.04.2020. godine.

23.04.2020.

Zaključka Vlade, o umanjenju visina zakupnine za prostore na drumskim graničnim prelazima, za vreme trajanja vanrednog stanja

Preuzmite dokument u PDF formatu

10.03.2020.

PONIŠTAJ OGLASA BR. 6

Preuzmite dokument u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 10.03.2020. godine.

05.03.2020.

OGLAS BR. 7
RADI DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 06.03.2020. godine.

27.02.2020.

OBAVEŠTENjE O OBJAVLjIVANjU JAVNOG POZIVA
ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI – STANOVA U JAVNU SVOJINU RS NA TERITORIJI GRADA PANČEVA I GRANIČNIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ( PALILULA, KOVIN, KOVAČICA, OPOVO I ALIBUNAR)

Preuzmite javni poziv u PDF formatu

Preuzmite obrazac u PDF formatu

14.02.2020.

OGLAS BROJ 6
O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE RADI IZGRADNjE

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 15.02.2020. godine.

07.02.2020.

OGLAS BROJ 5
OTUĐENjU POKRETNIH STVARI-VOZILA U SVOJINI RS, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 07.02.2020. godine.

05.02.2020.

OGLAS BROJ 4
O OTUĐENjU POKRETNIH STVARI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 06.02.2020. godine.

05.02.2020.

OGLAS BROJ 3
O OTUĐENjU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE RADI IZGRADNjE, PUTEM PRIKUPLjANjA PONUDA

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 06.02.2020. godine.

04.02.2020.

OGLAS BROJ 1
ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA - ZAKUPCA ZA IZDAVANjE U ZAKUP KOMERCIJALNO - POSLOVNOG PROSTORA NA GRANIČNOM PRELAZU „BATROVCI“

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 05.02.2020. godine.

15.01.2020.

OGLAS BROJ 2
O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLjANjEM PISANIH PONUDA

Preuzmite oglas u PDF formatu

koji se objavljuje u dnevnim novinama Srpski telegraf dana 16.01.2020. godine.

 

POGLEDAJTE STARIJE OGLASE

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo