MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije

Sektor za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije

Sektor za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na: vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini i evidenciju određenih pokretnih stvari u svojini Republike Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom; vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje se ne nalaze na korišćenju kod korisnika a stečene su po sili zakona i ažuriranje promena na tim nepokretnostima; vođenje i ažuriranje posebne evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije; pripremu i dostavljanje godišnjeg izveštaja Vladi o stanju nepokretnosti u javnoj svojini; pripremu i dostavljanje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije, radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu; upis prava javne svojine i prava korišćenja na nepokretnostima u korist Republike Srbije u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima; iniciranje postupaka zakonitosti sprovedenih upisa prava javne svojine na nepokretnostima; pokretanje postupaka za upis založnog prava hipoteke na nepokretnostima radi obezbeđenja zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; pokretanje postupaka za brisanje upisanih zabeležbi na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije; izdavanje propisanih potvrda i obaveštenja u postupku uspostavljanja javne svojine autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, odnosno upisa svojine javnog preduzeća i društva kapitala; praćenje, razradu i unapređenje projekta aplikativnog softvera „Registar   jedinstvene    evidencije    nepokretnosti    u    javnoj    svojini“; elektronsko evidentiranje i ažuriranje promena o podacima iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje se ne nalaze na korišćenju kod korisnika, a stečene su po sili zakona;praćenje i evidentiranje kretanja o stanju nepokretnosti u javnoj svojini na osnovu pravnosnažnih rešenja Agencije za restituciju; prikupljanje i sređivanje podataka neophodnih za ažurno vođenje evidencije; vođenje propisanih evidencija i izdavanje obaveštenje iz tih evidencija; pripremu planova i programa iz delokruga rada Sektora; koordinacija sa korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini u postupcima vođenja propisanih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora; i druge poslove iz delokruga Sektora.

    U Sektoru za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.1. Odeljenje za pripremu podataka za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije

1.1.1. Grupa za pripremu podataka za evidenciju

1.1.2. Grupa za poslove upisa prava javne svojine Republike Srbije i analizu zakonitosti sprovedenog upisa

1.2. Odsek za elektronsko evidentiranje nepokretnosti u javnoj svojini i izveštavanje

(1.1.) Odeljenje za pripremu podataka za evideciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu isprava u pogledu podobnosti za unos u „Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini“; prikupljanje i klasifikovanje isprava za ažurno vođenje posebne evidencije o nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije za koju je zadužena Direkcija; davanje obaveštenja i stručnih uputstava korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini u cilju vođenja propisanih evidencija; obrada zahteva i analiza dostavljene dokumentacije u cilju izrade propisanih potvrda i obaveštenja u postupku uspostavljanja javne svojine autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, odnosno upisa svojine javnog preduzeća i društva kapitala; analiza podobnosti prikupljene dokumentacije kojom se obezbeđuje upis prava javne svojine Republike Srbije u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima; pokretanje postupka za upis prava javne svojine Republike Srbije u odgovarajuće javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima; kontrola sprovođenja upisa prava javne svojine Republike Srbije, a radi otklanjanja uočenih nepravilnosti u postupku upisa; iniciranje postupaka pred nadležnim državnim organima u cilju ocene ispravnosti i zakonitosti izvršenog upisa prava na nepokretnostima; pripremu planova i programa iz delokruga rada Odeljenja; pripremanje izveštaja o radu Odeljenja odnosno Sektora, učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Odeljenja, i druge poslove iz delokruga Odeljenja

(1.1.1.) Grupa za pripremu podataka za evidenciju obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o svim nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije koje su predmet posebne evidencije, analizu pouzdanosti dobijenih podataka, koordinaciju sa korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini u postupcima vođenja propisanih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, obradu zahteva i analizu dostavljene dokumentacije radi izdavanja propisanih potvrda po zahtevu nadležnih organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u postupku uspostavljanja javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima, odnosno svojine javnog preduzeća i društva kapitala, učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Grupe kao i i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.1.2.) Grupa za poslove upisa prava javne svojine Republike Srbije i analizu zakonitosti sprovedenog upisa obavlja poslove koji se odnose na: pribavljanje pravno relevantne dokumentacije kojima se obezbeđuje upis javne svojine Republike Srbije; pokretanje postupka za upis prava javne svojine Republike Srbije i drugih prava na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije; otklanjanje uočenih nepravilnosti u postupku upisa prava javne svojine Republike Srbije; kontrolu i analizu zakonitosti sprovedenog upisa prava javne svojine Republike Srbije i obaveštavanje Državnog pravobranilaštva u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Grupe kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.) U Odseku za elektronsko evidentiranje nepokretnosti u javnoj svojini i izveštavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: kontrolu podataka iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije koje se ne nalaze na korišćenju kod korisnika, a stečene su po sili zakona; vođenje evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije; koordinaciju sa korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini u cilju izrade i dostavljanja godišnjeg izveštaja Vladi o stanju nepokretnosti u javnoj svojini; kao i dostavu podataka radi izrade izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije, radi izrade završnog računa budžeta Republike Srbije za predhodnu godinu, učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Odseka, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo