MENI
Naslovna » Struktura » Odeljenje za kontrolu korišćenja javne svojine

Odeljenje za kontrolu korišćenja javne svojine

Odeljenje za kontrolu korišćenja javne svojine obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu u vezi raspolaganja, upravljanja i korišćenja pokretnih i nepokretnih stvari Republike Srbije; vrši proveru korišćenja nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini; utvrđuje faktičko stanje nepokretnosti u javnoj svojini, a koja je predmet imovinsko-pravnog postupka, ili predmet odlučivanja iz nadležnosti drugih Sektora;preduzimanje i predlaganje upravnih mera i radnji za koje je Direkcija ovlašćena u cilju faktičke provere utvrđenog pravnog osnova korišćenja stvari i davanje inicijative za pokretanje postupka oduzimanja stvari koja nije u funkciji ostvarivanja svrhe ili iz nadležnosti organa državne uprave, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; utvrđivanja činjeničnog stanja u cilju adaptacije, rekonstrukcije, revitalizacije, održavanja i zaštite sredstava u javnoj svojini radi njihovog dovođenja u funkciju na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, kao i granične prelaze koji su povereni Direkciji na upravljanje; primopredaju stvari nakon sprovedenog postupka ili po odluci nadležnog organa; sarađuje sa drugim organima, organizacijama i unutrašnjim jedinicama u Direkciji u cilju sprovođenja propisanih obaveza i pripremanja izveštaja o utvrđenom stanju u postupku kontrole korišćenja stvari u javnoj svojini; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Odeljenja kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Direkciji se kao posebnoj užoj unutrašnjoj jedinici, van sektora - Odeljenju za
kontrolu korišćenja javne svojine obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za kontrolu u korišćenju javne svojine

2. Grupa za građevinsko-tehničke poslove

(1.) Grupa za kontrolu u korišćenju javne svojine obavlja poslove koji se odnose na: neposrednu kontrolu korišćenja nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini; pripremu dokumentacije radi iniciranja postupka utvrđivanja zakonitosti korišćenja sredstava u svojini Republike Srbije; sprovođenje postupka utvrđivanja činjeničnog stanja u cilju adaptacije, rekonstrukcije, revitalizacije, održavanja i zaštite sredstava u državnoj svojini radi njihovog dovođenja u funkciju na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu; izradu i dostavljanje zapisnika o utvrđenom faktičkom stanju stvari u javnoj svojini sa predlogom mera;praćenje realizacije naloženih mera i blagovremeno izveštavanje direktora o istim; kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(2.) Grupa za građevinsko-tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje faktičkog stanja stvari u javnoj svojini, a koje su predmet imovinsko- pravnog postupka;vođenje evidencije o popisanim pokretnim i nepokretnim stvarima koje su predmet odlučivanja u Direkciji ili koje su poverene na upravljanje Direkciji odlukom nadležnih organa; stara se o video zapisima ili drugim pogodnim sredstvima dokumentovanja stvari u cilju očuvanja vrednosti stvari i predlaganje mera za očuvanje vrednosti; izrada izveštaja o faktičkom stanju i načinu korišćenja stvari u javnoj svojini radi sprovođenja postupka javnog oglašavanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača; izrada internih skica poslovnih zgrada i službenih prostorija radi sprovođenja postupka raspoređivanja na korišćenje po zahtevima državnih organa i organizacija; prikupljanje potrebne dokumentacije za snimanje objekata; primopredaju stvari; prisustvovanje u postupku prinudnog iseljenja sa predstavnicima nadležnih organa; kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo