MENI
Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

 

01.10.2020.

Centralizovana javna nabavka br.1/2019 - gorivo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – dizel

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – VMV 95

01.10.2020.

Centralizovana javna nabavka br.9/2020-osiguranje imovine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru –Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru –Partija 7

20.08.2020.

JNMV 27/20 - Nabavka klima uređaja sa montažom i demontažom na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

15.09.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.08.2020.

JNOP 24/20 - Nabavka i postavljanje mobilnih barijera za usmeravanje saobraćaja i saobraćajnih znakova sa stubovima, na primarnim graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

31.08.2020.

Odgovor na Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.09.2020.

Odluka o dodeli ugovora

04.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.08.2020.

JNMV 25/2020 - Nabavka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije saobraćajne signalizacije na GP Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

10.08.2020.

Pitanje i odgovor

21.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora

10.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.07.2020.

JN 26/2020 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju objekata na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

18.08.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

24.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu

20.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora

29.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora 2

02.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

04.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

18.12.2020.

Odluka o dodeli ugovora 3

24.12.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

24.07.2020.

JN 20/2020- Usluge redovnog i dodatnog održavanja aplikativnog softvera ,,Registar evidencije nepokretnosti u javnoj svojini"

Preuzmite odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

06.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora

25.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.06.2020.

JN 18/2020 - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda- Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji poslovnog objekta –zgrade u ulici Kosovska 31. u Beogradu

Preuzmite Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

29.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora

08.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.06.2020.

JN 16/2020 - Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom graničnog prelaza Kotroman II faza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

01.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora

27.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.06.2020.

JN 14/2020 - Nabavka radova na izgradnji GP Kotroman 2.faza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentacijuu

30.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora

06.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.05.2020.

JNMV 11/2020 - Održavanje sistema video nadzora na drumskim graničnim i pograničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

19.05.2020.

Pitanje i odgovor br.1

27.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora

08.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2020.

Javna nabavka br.15/2020- Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda- Izvozvođenje dodatnih radova na restauraciji zgrade Železničke stanice u Beogradu

Preuzmite Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

04.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora

27.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.03.2020.

Centralizovana javna nabavka 5/2019- elektična energija

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.02.2020.

JNMV 9/2020 - Održavanje automatskih rampi na graničnim prelazima

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

13.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

19.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.02.2020.

JNMV 7/2020 - Nabavka usluga – tekuće održavanje i hitne intervencije na mašinskim instalacijama na objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

10.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

19.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.02.2020.

JNOP 4/2020 - Nabavka usluga sudskih veštaka i licenciranih procenitelja nepokretnosti

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

19.03.2020.

Izmenjen poziv za dostavljanje ponuda

02.04.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

13.04.2020.

Obaveštenje o Zahtevu za zaštitu prava ponuđača

08.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

28.09.2020.

Odluka o dodeli ugovora br.1

Odluka o dodeli ugovora br.2

Odluka o dodeli ugovora br.3

Odluka o dodeli ugovora br.4

Odluka o dodeli ugovora br.5

Odluka o dodeli ugovora br.6

Odluka o dodeli ugovora br.7

29.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.7

13.11.2020.

Odluka o dodeli ugovora br. 8

Odluka o dodeli ugovora br. 9

Odluka o dodeli ugovora br. 10

Odluka o dodeli ugovora br. 11

Odluka o dodeli ugovora br. 12

Odluka o dodeli ugovora br. 13

Odluka o dodeli ugovora br. 14

Odluka o dodeli ugovora br. 15

Odluka o dodeli ugovora br. 16

30.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 13

16.12.2020.

Odluka o dodeli ugovora br. 17

Odluka o dodeli ugovora br. 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 18

22.12.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 14

10.02.2021.

Odluka o dodeli ugovora br. 19

Odluka o dodeli ugovora br. 20

Odluka o dodeli ugovora br. 21

Odluka o dodeli ugovora br. 22

Odluka o dodeli ugovora br. 23

10.03.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 22

Odluka o dodeli ugovora br. 24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 24

13.05.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 27

Odluka o dodeli ugovora br. 25

Odluka o dodeli ugovora br. 26

Odluka o dodeli ugovora br. 27

Odluka o dodeli ugovora br. 28

21.05.2021.

Odluka o dodeli ugovora br. 29

24.02.2020.

Javna nabavka 6/2020 – Nabavka usluga – tekućeg održavanja i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

19.03.2020.

Izmenjen poziv za dostavljanje ponuda

01.04.2020.

Odluka o dodeli ugovora

11.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2020.

Javna nabavka 8/2020 – Nabavka usluge ugradnje dekorativne rasvete za poslovni objekat u Kosovskoj 31, prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

25.02.2020.

Pitanje i odgovor br.1

28.02.2020.

Pitanje i odgovor br.2

05.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.02.2020.

Javna nabavka 2/2020 – Nabavka radova na adaptaciji prostorija i terminala na GP Horgoš, Sremska Rača i Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

27.02.2020.

Izmena konkursne dokumentacije

Izmenjen Obrazac br.3

Pitanje i odgovor br.1

17.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.02.2020.

Javna nabavka male vrednosti 3/2020 –Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

25.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora

11.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.02.2020.

Javna nabavka 5/2020 –Nabavka radova tekućeg održavanja i hitnih intervencija građevinskih radova na objektima drumskih graničnih prelaza

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

25.02.2020.

Pitanje i odgovor br.1

03.03.2020.

Pitanje i odgovor br.2

13.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

31.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2020.

Javna nabavka male vrednosti 1/2020 – Održavanje biofekalnog kolektora na GP Batrovci

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

13.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora

12.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.01.2020.

Centralizovana javna nabavka 6/2018 – osiguranje zaposlenih i drugih lica

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

29.11.2019.

Javna nabavka 46/19 – Radovi na zaprečavanju na graničnim prelazima prema Crnoj Gori

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

16.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2019.

Javna nabavka broj 43/19 – Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izvođenje radova na vodovodnoj mreži za GP Preševo

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda u PDF formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

20.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

03.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo