MENI
Naslovna » Najčešća pitanja

Najčešća pitanja u vezi aplikacije registar nepokretnosti

Ukoliko je korisnik već registrovan, a promenio je sertifikat (uzeo je novi od istog ili drugog sertifikacionog tela), treba li ponovo da se registruje preko office@ite.gov.rs ?

a) ukoliko je korisnik samo promenio sertifikat, a ostao kod istog sertifikacionog tela dovoljno je samo da nastavi da se loguje kao i do sada.

(SAVET: da korisnik u svakom slučaju na sajtu sertifikacionog tela proveri da li je to sertifikaciono telo objavilo neke izmenjene, ažurirane, novije verzije softvera)

b) ukoliko je korisnik promenio sertifikat i promenio izdavaoca sertifikata (sertifikaciono telo) potrebno je da obriše postojeću instalaciju softvera za prethodni sertifikat i da instalira novi softver tog drugog sertifikacionog tela.

Ukoliko je korisnik već registrovan, a samo produžio važenje sertifikata, treba li ponovo da se registruje preko office@ite.gov.rs ?

- Ukoliko je korisnik već registrovan, a samo produžio važenje sertifikata, nema potrebe da se ponovo registruje, već nastavi logovanje kao i do sada.

Koliki je najduži vrmenski interval koji korisnik mora da sačeka, nakon slanja svojih podataka za registraciju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za pristup eUsluzi Prijava na registar nepokretnosti u javnoj svojini?

- Ako je institucija poslala mejl sa zahtevom da im se odobri pristup baš u roku nedelju dana pred kraj roka za predaju NEP JS obrasca, onda je period čekanja duži od nedelju dana, jer ima veliki broj mejlova dnevno. Razlog je što korisnici ne čitaju opis usluge, dostavljaju nepotpune podatke, pogrešne PIB i MBR, i sl. Najveći broj mejlova je od strane korisnika koji svake godine šalju podatke i ako im je u mejlu i uputstvu koje im se prosledi rečeno da za tim nema potrebe.
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u toku godine, svakom korisniku odgovori u roku od 48 sati.
Obzirom da se na dnevnom nivou šalje veliki broj mejlova skoro iste sadržine moguće je (velika verovatnoća) da su ti odgovori velikom broju korisnika završili u njihovim JUNK, SPAM i folderima sa nepoželjnom poštom (razna su iskustva u zavisnosti od raznih mejl provajdera).

NAPOMENA:

• Problem koji imaju korisnici koji su se i ranijih godina uspešno logovali je taj što se više zaposlenih iz jedne institucije logovalo jednom istom mejl adresom, a novi sistem korisničkih naloga na Portalu eUprava dozvoljava da jedna mejl adresa bude iskorišćena samo za jedan korisnički nalog, tako da problem imaju svi koji se iz te unstitucije nisu prvi logovali.

Kako da pristupimo novoj aplikaciji registar nepokretnosti?

- Logovanje korisnika u aplikaciju „Registar nepokretnosti“ se vrši autentifikacijom na portalu eUprave http://www.euprava.gov.rs/ i za predstavnike državnih organa koristi se logovanje kvalifikovanim digitalnim sertifikatima.

Prilaz usluzi na portalu e-Uprave, omogućen je na sledeći način:

• Na naslovnoj strani portala e-Uprave sa desne strane u glavnom boksu odaberite opciju „Moja eUprava“, dalje odaberite opciju „Prijava“.

• Izaberite način prijave „Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom“.

• Nakon autentifikacije idite na „Izbor uloge“ i odaberite iz padajućeg menija naziv vaše institucije.

• Posle ovog predstavljanja stižete na vašu profilnu stranicu gde treba da pretražite eUsluge i odaberete eUslugu „Prijava na registar nepokretnosti u javnoj svojini“.

• Konačno, pokrenite eUslugu, prikazaće vam se vaši podaci, ukoliko su tačni klikom na „Prihvati“ ulazite u aplikaciju Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Da li je pored nove aplikacije registra nepokretnosti, korisnicima potreban i još neki interni softver gde bi vodili svoju evidenciju nepokretnosti koje koriste u javnoj svojini?

- U aplikaciji „Registar nepokretnosti“, nepokretnost se opisuje velikim brojem entiteta, saglasno propisanom NEP JS obrascu iz Uredbe, koji se ujedno koriste za generisanje raznih upita i statističkih izveštaja. Korisnici imaju priliku i obavezu, da na jednostavan način i u bezbednom okruženju evidentiraju podatke o nepokretnostima koje koriste u javnoj svojini i iste prijave.

Na taj način, se započinje elektronska evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, koja će zapravo da predstavlja centralni registar nepokretnosti odnosno, jedinstvenu evidenciju u javnoj svojini svih nosilaca javne svojine (RS, AP i JLS), a ujedno se može koristiti i kao interna evidencija nepokretnosti samog korisnika koji iste koristi u javnoj svojini.

Može li neko umesto korisnika evidentirati nepokretnost?

- Korisnici nepokretnosti u javnoj svojini prijavljuju nepokretnosti koje koriste putem softvera koji je dostupan na portalu e-Uprave preko odgovarajuće e-usluge. Ukoliko korisnik nije opremljen odgovarajućim kvalifikovanim digitalnim sertifikatima kao i odgovarajućom opremom (skener za upload dokumenata), samo titular koji je osnivač korisniku, može evidentirati nepokretnosti umesto korisnika, a korisnik nepokretnosti snosi odgovornost za tačnost podataka za iste.

Ukoliko je korisnik već elektronski popisao nepokretnosti koje koristi u javnoj svojini u internoj aplikaciji koju je i napravio za tu svrhu, u skladu sa Uredbom, mora li ponovo da upisuje iste u novi softver?

- Uprkos tome što je korisnik/titular već popisao nepokretnosti koje koristi u javnoj svojini, ima obavezu da iste popiše i u novom softveru „Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini“, kome može pristupiti putem usluge na portalu e-Uprave.

Napominjemo, da se podaci mogu import-ovati, verifikovati od

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo