MENI
Naslovna » Struktura

Prikaz organizacione strukture Direkcije

Direktor
Direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije je Jovan Vorkapić.
Kontakt:
Adresa: Kralja Milana 16, 11000 Beograd
Telefon: 3287 087

Zamenik direktora
Zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije nije postavljen.
Kontakt:
Adresa: Kralja Milana 16, 11000 Beograd
Telefon: 3287 087

Osnovne unutrašnje jedinice:

Sektor za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije

1. U Sektoru za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.1. Odeljenje za pripremu podataka za evidenciju i poslove upisa javne svojine Republike Srbije

1.1.1. Grupa za pripremu podataka za evidenciju

1.1.2. Grupa za poslove upisa prava javne svojine Republike Srbije i analizu zakonitosti sprovedenog upisa

1.2. Odsek za elektronsko evidentiranje nepokretnosti u javnoj svojini i izveštavanje

Sektor za imovinski postupak

2. U Sektoru za imovinski postupak obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

2.1. Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

2.1.1. Odseka za raspolaganje stvarima u javnoj svojini

2.1.2. Odseka za upravljanje i zaštitu javne svojine

2.2. Odeljenje za raspolaganje stanovima i garažama

Sektor za građevinsko zemljište

3. U Sektoru za građevinsko zemljište obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

3.1. Odeljenje za raspolaganje građevinskim zemljištem putem otuđenja i pribavljanja

3.1.1. Grupa za pripremu akata za Vladu

3.1.2. Grupa za praćenje ugovora i pravnu zaštitu građevinskog zemljišta

3.2. Odeljenje za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu bez otuđenja (službenosti, zakupi)

3.2.1. Grupa za pripremu prethodne dokumentacije

3.2.2. Grupa za pripremu akata

Sektor za upravljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini stečenim po sili zakona

4. U Sektoru za upravljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini stečenim po sili zakona obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

4.1. Odeljenje za raspolaganje stvarima u javnoj svojini

4.1.1. Grupa za raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije

4.1.2. Grupa za raspolaganje pokretnim stvarima u javnoj svojini Republike Srbije

4.2. Odeljenje za upravljanje stvarima u javnoj svojini

4.2.1. Grupa za sprovođenje postupka upravljanja stvarima u javnoj svojini

4.2.2. Grupa za raspodelu na korišćenje nepokretnosti

Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove

5. U Sektoru za finansijsko-materijalne i opšte poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

5.1. Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove

5.1.1. Grupa za planiranje i izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo

5.1.2. Grupa za praćenje finansijske realizacije ugovora

5.2. Odeljenje za opšte poslove

5.2.1. Grupa za opšte i poslove javnih nabavki

5.2.2. Grupa za poslove pisarnice i arhivske poslove

Sektor za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima

6. U Sektoru za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

6.1. Odeljenja za investiciono-tekuće poslove

6.1.1. Odseka za investicione poslove

6.1.2. Grupe za poslove tekućeg održavanja, zaprečavanja i signalizacije

6.2. Odeljenje za raspolaganje i zaštitu objekata i stvari u javnoj svojini na graničnim i pograničnim prelazima

Odeljenje za kontrolu korišćenja javne svojine

U Direkciji se kao posebnoj užoj unutrašnjoj jedinici, van sektora - Odeljenju za kontrolu korišćenja javne svojine obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za kontrolu u korišćenju javne svojine

2. Grupa za građevinsko-tehničke poslove

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo