Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ОКТОБАР 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Орган у коме се раднo место попуњава: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16- Добрињска 11.

Радно место које се попуњава:
-радно место руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за послове текућег одржавања, запречавања и сигнализације, Одсек за инвестиционе послове, Сектор за управљање граничним и пограничним прелазима- један извршилац